Vergi Dairesi Değişikliği

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü

Sayı :82539165-250.01-E.190038 23.02.2018
Konu :Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü Bilgilendirme Yazısı

DAĞITIM YERLERİNE
Sizlere daha etkin ve verimli bir hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerinizin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, 01.03.2018 tarihi itibariyle “Zafer Mahallesi, Deniz Gezmiş
Caddesi, No:3 Esenyurt Hükümet Konağı Kat:2-3 Esenyurt/İST.” adresinde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğümüz açılacaktır.
Bu nedenle, Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğünde kayıtlı bulunan vergi  mükellefiyetiniz 01.03.2018 tarihi itibariyle yeni kurulan
Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlügüne devredilmiştir.
Şubat 2018 dönemi ve takip eden dönemlere ait beyanname ve diğer tüm vergisel yükümlülükleriniz ile tüm bildirimlerinizi yeni kurulan Esenyurt Vergi Dairesi
Müdürlüğüne yapmanız gerekmektedir.
Ayrıca, devir tarihinden itibaren eski Vergi Daireniz olan Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü adının yer aldığı Fatura, İrsaliye, Makbuz ve diğer tüm basılı belgeleriniz, mevcut
elinizde bulunanlar bitinceye kadar bu belgelerdeki eski Vergi Dairesinin adının okunacak şekilde üzerinin çizilmek ve yeni kurulan Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğünün adı yazılmak
veya kaşe basılmak suretiyle kullanılabilecektir.
    Bilgilerinize tebliğen rica ederim.
Okan AYKANAT
Vergi Dairesi Müdürü
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Cihangir Mah. Ormanlı Cad. Avcılar Hükümet Konağı No:55 Avcılar/İstanbul İSTANBUL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir