Hizmetlerimiz

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri
yapmak.

2019 EKİM AYI GENEL İŞLEMLERİNİZ-ÖDEMELER

KDV,  3 AYLIK MUHT. (STOPAJ), DAMGA V.      – SON ÖDEME GÜNÜ : 28.10.2019

SGK – BAĞKUR ÖDEMESİ                                   – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.10.2019

POŞET BEYANNAMESİ                                        – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.10.2019

SANAYİ VE TİC. ODASI NİSPİ AİDAT 2. TAKSİT – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.10.2019

İSMMMO NİSPİ AİDAT 2. TAKSİT                       – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.10.2019

SGK-VERGİ TAKSİTLERİ 6736-7020-7143          – SON ÖDEME GÜNÜ : 02.12.2019

SGK-VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİNİZİ UNUTMAYINIZ….!

İLETİŞİM:  0507 503 49 39 / info@volkanakar.com