Hizmetlerimiz

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri
yapmak.

2020 OCAK AYI GENEL İŞLEMLERİNİZ-ÖDEMELER

KDV, 3 AYLIK MUHT. (STOPAJ), DAMGA V.       – SON ÖDEME GÜNÜ : 27.01.2020

SGK – BAĞKUR ÖDEMESİ                                   – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.01.2020

POŞET BEYANNAMESİ                                        – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.01.2020

TURİZM PAYI BEYANI                                          – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.01.2020

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 1. TAKSİT           – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.01.2020

2020 YILI  YASAL DEFTERLERİ ARA TASDİKİ      – SON GÜNÜ               : 31.01.2020

A.Ş.YÖN.KUR.KARAR DEFT. KAPANIŞ TASDİKİ – SON GÜNÜ               : 31.01.2020

SGK – VERGİ TAKSİTLERİ 6736-7020-7143       – SON ÖDEME GÜNÜ : 31.01.2020

SGK – VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİNİZİ UNUTMAYINIZ….!

İLETİŞİM:  0507 503 49 39 / info@volkanakar.com