2019 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %22,58 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 512 seri No ’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ’nde, yeniden
değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran 2019 yılının IV ’üncü geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Sohbeti Başlat
Yardıma mı ihtiyacınız var?