1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak Asgari Ücret, Brüt 2.558,40 TL / Net 2.020,90 TL olarak belirlenmiştir.

  • Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık)      : 2.558,40 TL
  • Asgari Ücret 2019 Net                    : 2.020,59 TL
  • Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük) :       85,28 TL

 

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri (01.01.2019 – 31.12.2019)

Brüt Ücret                                                            2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı                                          358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı                            25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı                                        2.174,64 TL
Gelir Vergisi                                                          326,20 TL
Damga Vergisi                                                         19,42 TL
Kesintiler Toplamı                                                729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)    191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)        2.020,90 TL

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret                                                       2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)                        396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu                                 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti                             3.006,12 TL